Wikbio - Educació per a la salut

Què és WikBio, i per què s'ha creat aquesta web?
WikBio
és una web de salut té com a objectiu el de proveir informació relacionada amb la salut, la medicina natural i teràpies alternatives per al manteniment o recuperació de la salut i millorar la qualitat de vida amb tècniques biològiques lliures de contaminants o d'efectes secundaris indesitjables; és a dir Educació per a la Salut.

Pel que fa al contingut dels articles de WikBio podem dir que és el fruit de la investigació realitzada per més de 20 anys sobre medicina natural o ciències biològiques aplicades a la salut però la base és la recerca de desenes o centenars de persones, investigadors i científics que durant segles han fet un estudi del tema de la salut i la seva relació amb l'ésser humà.

Per WikBio la informació és un dret de tot ciutadà, informació de la qual, per desgràcia, el públic en general ha estat allunyat, o bé, a causa de la pròpia manca d'interès de les persones, o bé, pel fet que els poders públics , les organitzacions mèdiques, o els centres educatius no han tingut el suficient interès per divulgar aquests coneixements fent de la informació sobre medicina natural i salut un privilegi al qual només tenien dret uns pocs.
 

WikBio no és un consultori de medicina natural
Cada persona és un univers i necessita ser tractat de forma individual. L'únic que WikBio desitja fer és aportar informació que està avalada per professionals molt qualificats i que poden servir d'orientació en un moment donat o fins i tot de comprensió de perquè se'ns mana cert tipus de planta medicinal, suplement alimentari etc., o quin tipus de teràpia pot ser útil per a certs problemes de salut. La informació que s'ofereix sobre tractaments per a malalties dóna consell del que s'ha vist útil a moltes diferents persones al llarg dels anys, però que no necessàriament ha de funcionar amb tots. Per tant, el caràcter de la web és merament divulgatiu i en cap cas pot substituir la relació metge-pacient. Davant qualsevol dubte, vagi al seu centre mèdic, especialista o professional de la salut.