Bradypepsia. Définition

bradypepsia
Bradys pep-SIA
Digestion lente.
 

* Traduction Automatique