Leptopielico. Définition

leptopielico
LEP - toux pyelos ikos
Narrow bassin.

* Traduction Automatique