Systematisk desensitivisering. Definisjon

definisjon av: systematisk desensitivisering

Teknisk atferd modifikasjon utviklet av J. Wolpe består av en systematisk strategi for å lykkes med å redusere fobisk frykt og angst gjennom etablering av inkompatible samtidige reaksjoner (prinsippet om gjensidig hemming) og progressive eksponering for fobisk stimulus (prinsippet om desensitivisering). Forutsetter at en gradvis økning i intensiteten av stimulus som produserer frykt, kombinert med innføring av inkompatible svar, letter utryddelse av ubehagelig reaksjoner, for å bringe faget til fri fra frykt konfrontasjon med objektet eller situasjonen adressert.

* Automatisk oversettelse